Святитель гурий таврический житие. Ин тропарь святителю Гурию, архиепископу Казанскому

Святитель гурий таврический житие. Ин тропарь святителю Гурию, архиепископу Казанскому

П ра́вило ве́ры и о́браз целому́дрия, / учи́теля до́брых дел / и наста́вника спасе́ния даде́ тя Госпо́дь / новопросвеще́нному гра́ду Каза́ни, / в не́мже приобре́л еси́ но́выя от язы́к лю́ди / и приве́л еси́ я́ Христо́ви. / Сего́ ра́ди в па́мять твою́ ра́достно соше́дшеся, / че́стне пра́зднуем свято́е твое́ успе́ние, / ты же, о́тче наш, святи́телю Христо́в Гу́рие, / моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

О т мла́дости удаля́лся земна́го мудрова́ния / и после́довав ско́рбным путе́м Законоположи́телю своему́ Христу́ Бо́гу. / Те́мже и Он тя воздарова́ на земли́ нетле́нием, / на Небесе́х же со угоди́вшими Ему́ архиере́и ликовству́еши, / Гу́рие святи́телю, моли́ Христа́ Бо́га / пода́ти оте́честву на́шему на враги́ побе́ду, / и мир ми́рови, // и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 3:

Д оброде́тельного и благоро́днаго ра́ди твоего́ жития́,/ изве́л тя есть Преще́дрый Бог/ на первопресто́льство богоспаса́емаго ца́рства Каза́ни/ и просвети́л есть уче́нием твои́м бесерме́ньстии язы́цы./ И мно́гия, святи́телю Гу́рие, во избра́нное Христо́во ста́до приве́л еси́,/ и нищелю́бием богоуго́дно пожи́л еси́,/ и по преставле́нии твое́м мно́го лет сокрове́нное твое́ те́ло/ от недр земны́х на удивле́ние яви́ся,/ и благоуха́ннаго ми́ра гроб напо́лнися приходя́щим с ве́рою,/ взима́ющим ми́ро от ра́ки честны́х моще́й твои́х,/ всем источа́еши исцеле́ния,/ святи́телю Христо́в Гу́рие,/ моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь перенесению мощей, глас 4:

Я́ ко крин благово́нный,/ мироточи́выя твоя́ мо́щи/ от вертогра́да Це́ркве Спа́совы/ в вертогра́д Це́ркве Богоро́дичны че́стне принесо́шася,/ святи́телю Гу́рие,/ я́ко же бо дар че́стен,/ тя дарова́в Христо́с Пречи́стей Ма́тери Свое́й,/ и испо́лнися храм Ея́ святы́й благоуха́ния твоего́,/ и возра́довася архиере́йский престо́л,/ прие́мый тя, первоседа́теля своего́. / Возвесели́ся же собо́р ве́рных со святи́телем и священнонача́льники/ о пресла́вном цельбоно́сных твои́х моще́й пренесе́нии,/ е́же мы ра́достно пра́зднующе, мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий:/ моли́ Христа́ Бо́га // пода́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Ч у́вственныя стра́сти победи́в, / чистото́ю, я́ко со́лнце, возсия́л еси́, / чи́сто житие́ до конца́ сохрани́в, / и от неве́рия в ве́ру мно́гих ко Христу́ приве́л еси́; / того́ ра́ди от Бо́га нетле́нием почте́н, / чудесы́ твои́ми вся удиви́л еси́. / Мо́лим у́бо тя, святи́телю Гу́рие, / моли́твами твои́ми от бед изба́ви нас, да зове́м ти: // ра́дуйся, о́тче преди́вный, гра́ду Каза́ни похвало́ и утвержде́ние.

Ин кондак, глас 6:

И ́стине основа́ние и ве́ры утвержде́ние / и в поуче́ниих преизря́днаго све́мы тя благоче́стию споспе́шника, / апо́столом сопресто́льника, страстоте́рпцем соприча́стника, / по́стником купноревни́теля, похваля́ем тя, Гу́рие святи́телю, // и ве́лия таи́нника Бо́жия благода́ти.

С вяти́телю о́тче Гу́рие, предстоя́ свяще́нной ра́ке многоцеле́бных моще́й твои́х, мо́лим тя усе́рдно бы́ти всегда́ и везде́ на́шим хода́таем, засту́пником и покрови́телем. Исхода́тайствуй па́стве твое́й мир, тишину́, благоде́нствие, здра́вие и спасе́ние. Бу́ди постоя́нным на́шим засту́пником от всех враго́в, ви́димых и неви́димых: покрыва́й нас от нахожде́ния всех бед, напа́стей и скорбей, па́че же от искуше́ний врага́ те́мнаго. Предстоя́щим же зде и моля́щимся испроси́ у Го́спода Бо́га вся, я́же ко спасе́нию своему́ они́ про́сят у Него́ в свои́х ну́ждах и ско́рбях, да все мы с тобо́ю прославля́ем всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святитель гурий таврический житие. Ин тропарь святителю Гурию, архиепископу Казанскому

День памяти: 17 / 30 марта

Архиепископ Гурий (в миру Григорий Платонович Карпов) родился в 1814 году в Саратове в семье священника.

В 1837 году после окончания Саратовской духовной семинарии поступил в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, где был пострижен в монашество с именем Гурий в честь святителя Гурия Казанского, а 20 ноября 1839 года — рукоположен во священника.

В 1839 году защитил кандидатскую диссертацию и 23 декабря в составе Пекинской миссии отправился в Китай. В 1851 году иеромонах Гурий вернулся в Санкт-Петербург, где был возведен в сан архимандрита, а затем был удостоен степени магистра богословия.

В 1856 году архимандрит Гурий вновь уехал в Китай. Живя там в течение 18 лет сначала в качестве члена, а потом начальника миссии, он в совершенстве изучил китайский язык, свободно говорил и писал на нем. Перевел на китайский книги Нового Завета, Псалтирь, Священную Историю и ряд богослужебных книг.

Равноапостольные труды архимандрита Гурия в Китае принесли Церкви богатые плоды — сотни китайцев приняли Православие. Во время так называемого «боксерского» восстания в ночь с 23 на 24 июня (по н. ст.) 1900 года приняли мученическую смерть духовные дети о. Гурия — 222 человека во главе с китайцем священником — священномучеником Митрофаном.

11 мая 1866 года состоялись наречение и хиротония архимандрита Гурия во епископа Чебоксарского, викария Казанской епархии.

С 28 ноября 1867 года Преосвященный Гурий (Карпов) — епископ Таврический. 12 апреля 1881 года возведен в сан архиепископа.

Владыка Гурий проявил себя необычайно хозяйственным и мудрым в управлении. Он много сделал для епархии: изыскал средства на строительство Таврической духовной семинарии, Консистории, мужского духовного училища, ходатайствовал перед Священным Синодом о выдаче средств на реконструкцию Александро-Невского собора, жертвовал средства на развитие монастырей, основал в Симферополе Таврический архиерейский дом.

Архиепископ Гурий вел большую миссионерскую деятельность и боролся с различными сектами. За свои труды он был удостоен многих церковных и государственных наград.

Отличался Владыка и прекрасными личными качествами: незлобием, бескорыстием, добрым отношением к людям, любовью к правде и особым нищелюбием. Через некоторых священнослужителей Правящий Архиерей часто помогал нищим и поддерживал бедных клириков.

Читать еще:  Значение и описание тату оберегов для девушек. Тату славянские обереги

Блаженная кончина Архиепископа Таврического Гурия последовала 17 (30 по н. ст.) марта 1882 года. За несколько дней до своего преставления Владыка получил от Господа откровение, в котором был предуказан день его кончины. Его честное тело было погребено в склепе Александро-Невского собора.

Перед самым уничтожением собора в 1929 году останки Архиепископа Гурия удалось перенести на городское кладбище к церкви Всех Святых. Очевидцы этого события засвидетельствовали, что спустя 47 лет после погребения тело святителя оставалось нетленным, сохранилось даже облачение, а из случайно поврежденной при перенесении гроба руки Владыки истекла кровь.

Помимо многочисленных случаев прозорливости, которую обнаруживал владыка Гурий во время земной жизни, зафиксированы несколько случаев чудесных явлений его разным лицам и исцелений, полученных после молитвенного обращения к нему.

Во время Великой Отечественной войны Владыка явился во сне одной благочестивой монахине и сказал, что сохранит свой город от разрушения. И действительно, несмотря на бои, проходившие в Крыму, Симферополь остался практически нетронутым. Во времена хрущевских гонений на Церковь Архиепископ Гурий явился духовнику Святителя Луки — архимандриту Тихону (Богуславцу), о чем Святитель Лука писал в письме Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I.

Как свидетельствуют старейшие клирики Крымской епархии, многие верующие задолго до прославления Архиепископа Гурия (Карпова) обращались в кафедральный собор Симферополя с просьбой указать, где похоронен Владыка, так как он им являлся во сне. После посещения его могилы эти люди приходили засвидетельствовать о благодатной и скорой помощи. По просьбам верующих у места упокоения Архиепископа Гурия совершались панихиды, люди брали землю с его могилки и получали исцеления.

Решение о канонизации в лике местночтимых святых подвижника благочестия XIX века святителя Гурия (Карпова) Архиепископа Таврического было принято 18 апреля 2008 года на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, проводившегося под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

2 июля 2008 года на первом Симферопольском гражданском кладбище в ограде церкви Всех Святых были обретены честные останки Архиепископа Таврического Гурия (Карпова) и перенесены в храм. Накануне, 1 июля, Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь в сослужении крымского духовенства совершил панихиду о упокоении владыки Гурия на его могиле.

4 июля по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и Высокопреосвященнейшего Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря состоялось торжественное перенесение честных останков Архиепископа Гурия. В этот день в Симферополе собралось все духовенство Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви, многочисленные верующие Крымского полуострова, других регионов Украины и СНГ.

Митрополит Лазарь в сослужении крымского духовенства совершил Божественную литургию в церкви Всех Святых, куда накануне были перенесены новообретенные честные останки Архиепископа Гурия. По окончании литургии многолюдный Крестный ход направился по улицам города к построенной владыкой Гурием ныне восстановленной и действующей семинарской церкви во имя Трех Святителей. Перед входом в храм Правящий Архиерей Симферопольской и Крымской епархии совершил панихиду о упокоении Архиепископа Таврического Гурия. После этого его честные останки были внесены в церковь и установлены в алтаре.

22–23 августа 2008 года в Симферополе состоялись торжества по поводу прославления в лике святых Архиепископа Таврического Гурия (Карпова).

Торжественное прославление в лике святых Архиепископа Таврического Гурия, возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир.

На торжества в Симферополь прибыли делегации священнослужителей ряда епархий Украинской Православной Церкви во главе с их правящими архиереями, собралось все духовенство Симферопольской и Крымской епархии УПЦ, тысячи верующих.

Торжества открылись 22 августа всенощным бдением в кафедральном Свято-Петропавловском соборе Симферополя, где на середине храма была установлена украшенная живыми цветами рака с честными останками прославляемого Святителя. Заметим, что этот собор, во всем его сегодняшнем величии и красоте, также был построен при правящем архиерее Таврической епархии Гурии (Карпове). Святитель совершал в нем богослужения.

23 августа Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил в кафедральном соборе Божественную литургию в сослужении Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, Митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея, архиепископов Тульчинского и Брацлавского Ионафана, Черкасского и Каневского Софрония, Криворожского и Никопольского Ефрема, Херсонского и Таврического Иоанна, Вышгородского Павла, Конотопского и Глуховского Луки, епископов Хотынского Мелетия, Новокаховского и Бериславского Иоасафа, Переяслав-Хмельницкого Александра.

После малого входа Блаженнейший Владыка отслужил последнюю краткую заупокойную литию перед честными останками прославляемого подвижника благочестия. Затем с церковного амвона Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и Архиепископ Криворожский и Никопольский Ефрем зачитали решение Священного Синода Украинской Православной Церкви о причислении Архиепископа Гурия (Карпова) к лику местночтимых святых с установлением дня памяти 17 (30 по новому стилю) марта и житие новопрославленного святого. Хор первый раз спел тропарь святителю Гурию. Священнослужители вынесли из алтаря в центр собора иконописное изображение святого. Архиереи и все находящиеся в соборном храме спели величание святителю Гурию и тем прославили его в лике святых.

Предстоятель УПЦ, а затем сослужившие ему архиереи и священнослужители приложились к святым мощам и иконе Святителя.

После чтения Евангелия Блаженнейший Митрополит Владимир обратился к молящимся с проповедью о достижении святости и сути святой жизни во Христе.

По совершении Божественной литургии у раки со святыми мощами и иконы был впервые отслужен молебен с акафистом новопрославленному святителю Гурию. Второй раз за более чем тысячелетие святая крымская земля явила нам мощи великого угодника Божия — Архиепископа Таврического и Симферопольского Гурия. Тысячи людей, собравшихся в эти дни в Симферополе, стали свидетелями великого торжества святой Православной веры.

Началось поклонение верующих святым мощам и иконе еще одного угодника Божия, просиявшего на благословенной земле Православной Тавриды.

В настоящее время мощи святителя Гурия пребывают в кафедральном Петропавловском соборе. По благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Лазаря здесь каждую среду совершается молебен с акафистом Святителю. А когда в крымской столице с помощью Божией будет воссоздан взорванный в 1930 году кафедральный Александро-Невский собор, в котором находилась архиерейская кафедра Архиепископа Таврического Гурия (Карпова), его святые мощи будут перенесены в этот возрожденный соборный храм.

Чудотворения по молитвам святителя Гурия

В 1958–59 годах произошел такой случай. После панихиды к священнику обратилась плачущая женщина с покаянными словами: «Я заболела, взяла земли с могилы Архиепископа Гурия, приложила к больному месту и исцелилась. После этого землю выбросила в палисадник. Ночью мне приснился Архиепископ и сказал: «Возьми эту землю и отнеси на мою могилку».

Читать еще:  Пятидесятники верят. Кто такие евангелисты пятидесятники? О тысячелетнем царстве-хилиазме

Евгению Стадник в 1970-х годах привела на могилу владыки Гурия ее мать. Евгения страдала от сильных болей в руках и правой ноге. Приложив землю с могилки к больным местам, она исцелилась.

Елена Киселева в детстве заболела туберкулезом. Врачи сказали, что на восемнадцатые сутки девочка умрет от распада легких. Мать привела ребенка к могилке Святителя, усердно молилась и насыпала земли с нее в чулки дочери. В скором времени девочка полностью выздоровела.

Елена Дергилева также свидетельствовала о благодатной помощи Архиепископа Гурия. Ее муж очень страдал от приступов эпилепсии. Елена Степановна с верой взяла масло из лампады, горевшей на могилке владыки, и во время очередного приступа болезни помазала мужа этим елеем. С тех пор, более сорока лет, ее муж был здоров.

Жительница села Чистенькая Симферопольского района раба Божия Раиса в своем письме в епархию написала:

«За неделю до перенесения мощей Архиепископа Таврического Гурия, которое происходило 4 июля 2008 года, я усердно молилась Господу, чтобы присутствовать на нем, ведь мне 71 год, и самочувствие не очень хорошее. Но накануне — 3 июля — я проснулась от боли в груди и при осмотре обнаружила опухоль размером с двухкопеечную монету. Тем не менее, 4 июля я поехала во Всехсвятский храм и, взяв немного земельки с могилы причисленного к лику святых Архиепископа Гурия, стала с верой и надеждой на исцеление просить его о помощи. После крестного хода и панихиды по Владыке вернулась домой и, приложив пакетик с земелькой с его могилы к больному месту, уснула. К вечеру боль притупилась, а на следующий день вовсе утихла. Опухоль за несколько дней исчезла.

Я половину своей трудовой деятельности проработала в роддоме акушеркой и часто сталкивалась с подобными заболеваниями. Из опыта знаю, что сами по себе они не проходят.

Благодарю Господа и святителя Гурия за это исцеление».

О новом исцелении от мощей святителя Гурия, Архиепископа Таврического, свидетельствует жительница г. Симферополя Л. С. Назарова:

«Я, Назарова Людмила Степановна, родилась в 1949 г. в Симферополе. О житии святителя Гурия Таврического ничего не знала, но в начале января 2009 г. решилась сходить на молебен с акафистом Святителю, который по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Лазаря, совершается в Петропавловском кафедральном соборе по средам. Когда после Акафиста, проходило помазание елеем от лампады у мощей Святителя, я попросила угодника Божия исцелить меня от шишек, образовавшихся на моей голове (их было 5 штук) и с верой помазала одну из них елеем. Когда вечером того же дня я помыла голову, дочь стала расчесывать меня и сказала, что в одной из этих шишек образовалось отверстие, и там виднеется что-то белое. Через какое-то время это белое вязкое вещество вышло и шишковидное образование исчезло совсем. Так святитель Гурий исцелил меня.

Я благодарю Господа и его великого угодника святителя Гурия за исцеление. Теперь я приняла решение постоянно ходить на молебен к Святителю в надежде, что он снова услышит мою молитву, и оставшиеся шишки тоже исцелятся.

Слава Богу за Святых Его!

Преподобный Силуан Афонский говорил: «Святые живут в ином мире и там Духом святым видят Славу Божию, красоту Лица Его. Но в том же Духе Святом они видят и нашу жизнь и дела. Они знают наши скорби и слышат наши горячие молитвы. Живя на земле, они научились любви Божьей от Духа Святаго, а кто имеет любовь на земле, тот с нею переходит в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенною, и если здесь любовь не может забыть брата, то тем паче святые не забывают о нас и молятся о нас».

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
православная литература, церковная утварь, облачения и пр.
9:00 — 16:00 (пятница 9.00 — 14.00)

Республика Крым, 295011, г. Симферополь,

ул. Героев Аджимушкая, 9/11

БИБЛИОТЕКА
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
9:00 — 16:00
выходные пн.вт.
Симферополь,
ул. Александра Невского, 19

Молитвы Гурию Казанскому

Святитель Гурий, в миру звавшийся Григорий Руготин, первый архиепископ Казанский, является образцом милосердия и примером для подражания для многих православных верующих. Молитва Гурию Казанскому мученику, вознесенная ему в час недуга и духовных печалей, помогает христианам укрепиться в вере и найти свой истинный путь в жизни земной.

Житие святого

  • 15 июля (переходящая) — Собор Тверских святых
  • 3 июля — Перенесение мощей
  • 17 октября — Обре́тение мощей. Собор Казанских святых
  • 18 декабря

Рожденный в небогатой дворянской семье, юноша был набожен с юных лет. Поэтому, оклеветанный недругами в преступлении, которого не совершал, и заключенный в яму, будущий святитель смирился со своей участью, благодаря Бога за каждый прожитый день. Мало того, Гурий Казанский начал писать азбуки и передавал их нищим.

Через два года с иконой Богоматери святой выбрался из ямы и отправился в обитель, чтобы служить Господу, став монахом. Позже глубоко верующий в силу Господа Гурий становится игуменом монастыря, творя молитвы и восхищая окружающих любовью, терпением и усердием. Под его мудрым руководством на Руси появились десятки церквей и четыре монастыря, где и после смерти архиескопа возносились благодарственные молитвы святителю Гурию Казанскому, славя его мудрость и святость.

В чем помогает молитва Гурию Казанскому?

В дни памяти все православные вспоминают человека, сумевшего прославлять христианскую веру на новых землях. Многие верующие толпами отправляются в Казанский Благовещенский Собор в Казани, где находятся мощи святителя Гурия, чтобы попросить у него помощи в укреплении веры в Господа.

Помогают молитвы святому мученику и в тот час, когда семье вашей требуется помощь, когда нет в ней лада и гармонии. Муж и жена, стоящие на грани развода, тоже могут обратиться к Гурию Казанскому, чтобы он примирил их.

Исцеляют слова молитвы Гурию Казанскому и от болезней, в частности, при сильнейших головных болях и болезней глаз.

Молитвы святителю Гурию, архиепископу Казанскому

Тропарь, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз целому́дрия,/ учи́теля до́брых дел/ и наста́вника спасе́ния, даде́ тя Госпо́дь/ новопросвеще́нному гра́ду Каза́ни,/ в не́мже приобре́л еси́ но́выя от язы́к лю́ди,/ и приве́л еси́ я Христо́ви./ Сего́ ра́ди в па́мять твою́ ра́достно соше́дшеся,/ че́стне пра́зднуем свято́е твое́ успе́ние,/ ты же, о́тче наш, святи́телю Христо́в Гу́рие,// моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод:

Читать еще:  Сонник кастрюли полные еды. Мыть кастрюли

Правило веры и образ целомудрия, учителя добрых дел и наставника спасения, даровал тебя Господь новопросвещенному городу Казани, в нем же обрел ты новых людей из язычников и привел их ко Христу. Потому в день памяти твоей радостно собравшись, с почтением празднуем святое твое успение, ты же, отче наш, святитель Христов Гурий, моли Христа Бога о спасении наших душ.

Ин тропарь, глас 3

Доброде́тельного и благоро́днаго ра́ди твоего́ жития́,/ изве́л тя есть Преще́дрый Бог/ на первопресто́льство богоспаса́емаго ца́рства Каза́ни/ и просвети́л есть уче́нием твои́м бесерме́ньстии язы́цы./ И мно́гия, святи́телю Гу́рие, во избра́нное Христо́во ста́до приве́л еси́,/ и нищелю́бием богоуго́дно пожи́л еси́,/ и по преставле́нии твое́м мно́го лет сокрове́нное твое́ те́ло/ от недр земны́х на удивле́ние яви́ся,/ и благоуха́ннаго ми́ра гроб напо́лнися приходя́щим с ве́рою,/ взима́ющим ми́ро от ра́ки честны́х моще́й твои́х,/ всем источа́еши исцеле́ния,/ святи́телю Христо́в Гу́рие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод:

Ради твоего добродетельного и благородного жития, возвел тебя Прещедрый Бог на престол Богоспасаемого царства Казани и просветил учением твоим татарский народ. И многих, святитель Гурий, ты привел в избранное стадо Христово, и Богоугодно жил, оказывая помощь нищим, и по преставлении твоем сокрытое на много лет тело твое из недр земли удивительно явилось, и гроб наполнился благоухающим миром для всех, приходящих с верой и получающих миро из раки с почитаемыми мощами твоими, для всех ты источаешь исцеления, святитель Христов Гурий, моли Христа Бога о спасении наших душ.

Тропарь святителям Гуpию и Ваpсонофию, Казанским чудотворцам, глас 3

Пе́pвии учи́телие пpе́жде те́мному,/ ны́не же све́тлому и новопpосвеще́нному гpа́ду Каза́ни,/ пе́pвии возсвети́телие пути́ спаси́тельнаго,/ и́стиннии хpани́телие апо́стольских пpеда́ний,/ столпи́ непоколеби́мии, благоче́стия учи́телие/ и Пpавосла́вия наста́вницы, Гу́pие и Ваpсоно́фие,/ Влады́ку все́х моли́те// миp вселе́нней даpова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод:

Первые учителя прежде темного, сейчас же светлого и новопросвещенного города Казани, первые возвестители спасительного пути, истинные хранители апостольских преданий, непоколебимые столпы, учителя благочестия и наставники Православия, Гурий и Варсонофий, молите Владыку всех даровать вселенной мир и душам нашим великую милость.

Ин тропарь на пересение мощей, глас 4

Я́ко крин благово́нный,/ мироточи́выя твоя́ мо́щи/ от вертогра́да Це́ркве Спа́совы/ в вертогра́д Це́ркве Богоро́дичны че́стне принесо́шася,/ святи́телю Гу́рие,/ я́ко же бо дар че́стен,/ тя дарова́в Христо́с Пречи́стей Ма́тери Свое́й,/ и испо́лнися храм Ея́ святы́й благоуха́ния твоего́,/ и возра́довася архиере́йский престо́л,/ прие́мый тя, первоседа́теля своего́./ Возвесели́ся же собо́р ве́рных со святи́телем и священнонача́льники/ о пресла́вном цельбоно́сных твои́х моще́й пренесе́нии,/ е́же мы ра́достно пра́зднующе, мо́лим тя, уго́дниче Бо́жий:/ моли́ Христа́ Бо́га// пода́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Перевод:

Как благоухающая лилия, мироточивые твои мощи из сада Церкви Спасителя в сад Церкви Богородицы с почитанием перенесены, святитель Гурий, ибо, как драгоценный дар, тебя даровал Христос Пречистой Матери Своей и наполнился храм Ее святой благоуханием твоим, и возрадовался архиерейский престол, принимающий тебя, старейшину своего. Восторжествовало и собрание верующих со святителем и священноначальниками о преславном перенесении подающих исцеления мощей твоих, которое мы с радостью празднуя, молим тебя, угодник Божий: «Моли Христа Бога подать душам нашим мир и великую милость».

Ин тропарь, глас 4

От мла́дости удаля́яся земна́го мудрова́ния/ и после́довав ско́рбным путе́м Законоположи́телю своему́ Христу́ Бо́гу,/ те́мже и Он тя воздарова́ на земли́ нетле́нием,/ на Небесе́х же со угоди́вшими Ему́ архиере́и ликовству́еши,/ Гу́рие святи́телю,/ моли́ Христа́ Бо́га/ пода́ти оте́честву на́шему на враги́ побе́ду,/ и мир ми́рови,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод:

С молодости удаляясь от земного мудрования ты последовал скорбным путем вслед Законоположителю своему Христу Богу, потому Он даровал тебе нетление на земле, а на Небесах ты радуешься вместе с угодившими Ему архиереями, Гурий святитель, моли Христа Бога подать Отечеству нашему победу над врагом, мир всему миру и душам нашим великую милость.

Кондак, глас 4

Чу́вственныя стра́сти победи́в, чистото́ю, я́ко со́лнце, возсия́л еси́,/ чи́сто житие́ до конца́ сохрани́в,/ и от неве́рия в ве́ру мно́гих ко Христу́ приве́л еси́;/ того́ ра́ди от Бо́га нетле́нием почте́н, чудесы́ твои́ми вся удиви́л еси́./ Мо́лим у́бо тя, святи́телю Гу́рие,/ моли́твами твои́ми от бед изба́ви нас, да зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче преди́вный,// гра́ду Каза́ни похвала́ и утвержде́ние.

Перевод:

Чувственные страсти победив, чистотой, как солнце, воссиял ты, чистое житие до конца сохранив, от неверия к вере во Христа многих привел ты, потому от Бога был почтен нетлением и чудесами твоими всех удивил. Молим же тебя, святитель Гурий, молитвами твоими от бед избавь нас, да взываем к тебе: «Радуйся, отче удивительный, города Казани честь и сила».

Ин кондак, глас 6

И́стине основа́ние и ве́ры утвержде́ние/ и в поуче́ниих преизя́щнаго све́мы тя благоче́стию споспе́шника,/ апо́столом сопресто́льника, страстоте́рпцем соприча́стника,/ по́стником купноревни́теля, похваля́ем тя, Гу́рие святи́телю,// и ве́лия таи́нника Бо́жия благода́ти.

Перевод:

Истины основание и веры утверждение, и в поучениях превосходного знаем тебя, помощника благочестия, разделяющего престол с Апостолами, причастного стратотерпцам, постников соревнователя, прославляем тебя, святитель Гурий, великого хранителя тайн Божией благодати.

Молитва

Святи́телю о́тче Гу́рие, предстоя́ свяще́нной ра́ке многоцеле́бных моще́й твои́х, мо́лим тя усе́рдно бы́ти всегда́ и везде́ на́шим хода́таем, засту́пником и покрови́телем. Исхода́тайствуй па́стве твое́й мир, тишину́, благоде́нствие, здра́вие и спасе́ние. Бу́ди постоя́нным на́шим засту́пником от всех враго́в, ви́димых и неви́димых: покрыва́й нас от нахожде́ния всех бед, напа́стей и скорбей, па́че же от искуше́ний врага́ те́мнаго. Предстоя́щим же зде и моля́щимся испроси́ у Го́спода Бо́га вся, я́же ко спасе́нию своему́ они́ про́сят у Него́ в свои́х ну́ждах и ско́рбях, да все мы с тобо́ю прославля́ем всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источники:

http://diak.ortox.ru/*_svjatiteljam/view/id/11805
http://crimea-eparhia.ru/index.php/main/prayers-2/126-luka-2
http://omolitvah.ru/molitvy/molitvy-guriyu-kazanskomu/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector