Святый ангеле божий моли бога о мне. Канон покаянный ко Господу Иисусу Христу

Канон Ангелу Хранителю

Тропарь, глас 6

Ангеле Божий, храни́телю мой святы́й, живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га, ум мой утверди́ во и́стиннем пути́, и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́, да тобо́ю направля́емь, получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен

Свя́тая Влады́чице, Христ́а Бо́га на́шего Ма́ти, я́ко всех Творца́ недоуме́нно ро́ждшая, моли́ бла́гость Его́ всегда́, со храни́телем мои́м а́нгелом, спасти́ ду́шу мою́, страстьми́ одержи́мую, и оставле́ние грехо́в дарова́ти ми.

Канон, глас 8

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Иисусу: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному а́нгелу, наста́внику и храни́телю моему́.

Припев: Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м а́нгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты еси́ свет омраче́нных, и пое́т Тя дух мой.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мой; ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Враг попира́ет мя, и озлобл́яет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пе́ти песнь со благодаре́нием и усе́рдием Творцу́ и Бо́гу даждь ми, и тебе́, благо́му а́нгелу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.

Седален, глас 2

От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой а́нгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен

Богоро́дице безневе́стная Пречи́стая, Яже без се́мене ро́ждши всех Влады́ку, Того́ со а́нгелом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й и согреше́нием очище́ние, Яже еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́ и пода́ждь ми спасе́ние необори́мое.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Яко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́га, а́нгеле, молю́ тя, святы́й, от вся́ких мя бед свободи́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми и прича́стник сла́вы явлю́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Недоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пречи́стая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.

Песнь 5

Ирмо́с: Утренююще вопие́м Ти: Го́споди, спаси́ ны; Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Святый а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Яко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, храни́телю мой святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́га да́нный ми а́нгеле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною, я́ко бдя́ща сохрани́, а́нгеле Бо́жий, и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мари́е, Госпоже́ Богоро́дице Безневе́стная, наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу ми пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти, святы́й а́нгеле, да́нный ми от Бо́га, храни́телю мой до́брый.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Освети́ ум мой, бла́же, и просвети́ мя, молю́ся ти, святы́й а́нгеле, и мы́слити ми поле́зная всегда́ наста́ви мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укрепи́ мя во благи́х, храни́телю мой, и наста́ви мя чу́дно к тишине́ живо́тней.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.

Кондак, глас 4

Яви́ся мне милосе́рд, святы́й а́нгеле Госпо́день, храни́телю мой, и не отлуча́йся от мене́, скве́рнаго, но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Икос

Уничиже́нную ду́шу мою́ мно́гими собла́зны, ты, святы́й предста́телю, неизрече́нныя сла́вы небе́сныя сподо́би, и певе́ц с ли́ки безпло́тных сил Бо́жиих, поми́луй мя и сохрани́, и по́мыслы до́брыми ду́шу мою́ просвети́, да твое́ю сла́вою, а́нгеле мой, обогащу́ся, и низложи́ зломы́слящия мне враги́, и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ми́лостив бу́ди ми, и умоли́ Бо́га, Госпо́день а́нгеле, име́ю бо тя засту́пника во всем животе́ мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га дарова́ннаго ми во ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Не оста́ви в путь ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й а́нгеле, я́же ти от Бо́га предана́ бысть непоро́чне; но наста́ви ю́ на путь покая́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всю посра́млену ду́шу мою́ привожду́ от лука́вых ми по́мысл и дел: но предвари́, наста́вниче мой, и исцеле́ние ми пода́ждь благи́х по́мысл, уклоня́ти ми ся всегда́ на пра́выя стези́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прему́дрости испо́лни всех и кре́пости Боже́ственныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, ве́рою вопию́щих: отец на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

От Бо́га по́сланный, утверди́ живо́т мой, раба́ твоего́, преблаги́й а́нгеле, и не оста́ви мене́ во ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ангела тя су́ща бла́га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблаже́нне, воспева́ю во ве́ки.

Читать еще:  7 заповедей божьих. Видео: Детям о заповедях

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бу́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех челове́к, во́ньже огне́м искуша́ются дела́ блага́я же и зла́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́ Твоему́, и не оста́ви мене́ лише́на бы́ти Твоего́ влады́чества.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Иисусу: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Поми́луй мя, еди́не Спа́се мой, я́ко ми́лостив еси́ и милосе́рд, и пра́ведных лико́в сотвори́ мя прича́стника.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпо́день а́нгеле, блага́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́ в не́мощи и непоро́чна.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яко име́я дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя окая́ннаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́го дерзнове́ние иму́щи, Де́во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, преложи́ мя от уз и разреше́ние ми пода́ждь и спасе́ние, моли́твами Твои́ми.

Молитва к ангелу хранителю

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ангеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния, аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злым обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием, и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, а́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имя), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Канон Ангелу-Хранителю на русском языке

Ангел Божий, хранитель мой святой, жизнь мою храни в страхе Божием, ум мой утверди на истинном пути, и к любви возвышенной возбуди душу мою; да тобой направляем, получу от Христа Бога великую милость.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь:

Святая Владычица, Христа Бога нашего Мать, всех Творца чудесно родившая, моли всегда Его, Вседобрейшего, с хранителем моим Ангелом, спасти душу мою, страстями объятую, и оставление грехов даровать мне.

Ирмос: Поем Господу, проведшему людей Своих через Красное море, единому достославному.

Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня!

Спаситель, удостой Твоего раба песнь воспеть и восхвалить бесплотного Ангела, наставника и хранителя моего.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Одинокий в неразумии и в лености ныне лежу, наставник мой и хранитель, не оставь меня погибающего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ум мой твоей молитвой направь творить Божии повеления, да получу от Бога оставление грехов, и ненавидеть зло наставь меня, молюсь тебе.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Молись, Дева, о мне, рабе Твоем, Благодетелю, с хранителем моим Ангелом, и наставь меня исполнять заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Ирмос: Ты есть утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты есть свет омраченных, и воспевает Тебя дух мой.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Все помышление мое и душу мою к тебе возношу, хранитель мой; ты от всякой меня напасти вражьей избавь.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Враг поносит меня и озлобляет, и поучает всегда творить свои желания; но ты, наставник мой, не оставь меня погибающего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Петь песнь с благодарением и усердием Творцу и Богу и тебе, милосердному Ангелу хранителю моему, сподоби меня: избавитель мой, избавь меня от врагов, терзающих меня.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Исцели, Пречистая, мои многочисленные язвы душевные, прогони врагов, всегда борющихся со мною.

От любви душевной взываю к тебе, хранитель моей души, всесвятый мой Ангел: укрой меня и сохрани от лукавых коварств навсегда, и к жизни направь небесной, вразумляя и просвещая и укрепляя меня.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь:

Богородица безбрачная Пречистая, без зачатия родившая всех Владыку, Его c Ангелом хранителем моим моли, избавить меня всякого недоумения, и дать умиление и свет душе моей и согрешениям очищение, Единая немедлящая заступница.

Ирмос: Услышав, Господи, о таинстве Твоего промышления, я вник в дела Твои, и прославляю Твое Божество.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Моли Человеколюбца Бога ты, хранитель мой, и не оставь мене, но всегда во спокойствии жизнь мою сохрани и подай ми спасение необоримое.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Как заступника и хранителя жизни моей приняв тебя от Бога, Ангел, молю тебя, святой, от всяких меня невзгод избавь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Мою скверность твоей святыней очисти, хранитель мой, да от лукавых наущений отлучен буду молитвами твоими и причастником славы явлюсь.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Затруднения сопровождают меня от окруживших меня бед, Пречистая, избавь меня от них скорее: к Тебе единой прибегаю.

Ирмос: С рассвета взываем к Тебе: Господи, спаси нас; Ты ведь Бог наш, кроме Тебя иного не исповедуем.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Имеющий дерзновение обращаться к Богу, хранитель мой святой, Его умоли от оскорбляющих меня бед избавить.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Свет сияющий, ярко освети душу мою, наставник мой и хранитель, от Бога данный мне Ангел.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Спящего меня в бедах и тягости греховной, бодрствующим сохрани, Ангел Божий, и восставь меня на славословие молением твоим.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Мария, Госпожа Богородица безбрачная, надежда верных, вражьи угрозы низложи, поющих же Тебя возвесели.

Ирмос: Ризу мне дай светлую, одевающийся светом как ризою, многомилостивый Христе Боже наш.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

От всяких меня напастей избавь, и от печалей спаси, молюсь тебе, святой Ангел, данный мне от Бога, хранитель мой добрый.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Освети ум мой, милосердный, и просвети меня, молюсь тебе, святой Ангел, и думать о полезном всегда наставь меня.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Охрани сердце мое от нынешнего смятения, и бодрствовать укрепи меня в доброте, хранитель мой, и наставь меня чудесно к спокойной жизни.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Слово Божие в Тебя вселилось, Богородица, и людям Тобой показало небесную лестницу спасения; Тобою к нам Вышний нисшел.

Будь ко мне милосерден, святой Ангел Господень, хранитель мой, и не отлучайся от меня грешного, но просвети меня светом чудесным и сотвори меня достойным Царства Небесного.

Читать еще:  Гороскоп телец и весы. Совместимость: Весы — Телец — долговечный союз? Пара Телец и Весы: быть или не быть

Униженную многими соблазнами душу мою, ты, святой ходатай, неизреченной славы небесной удостой, и певец с сонмом бесплотных сил Божиих, помилуй меня и сохрани, и помыслами добрыми душу мою просвети, да твоей славой, Ангел мой, обогащусь; и низложи замышляющих зло на меня врагов, и сотвори меня достойным Царства Небесного.

Ирмос: Из Иудеи пришедшие отроки, в Вавилоне некогда своей верой в Троицу пламя печи попрали, воспевая: отцов Боже, Благословен Ты!

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Милостив будь мне и умоли Бога, Господень Ангел, ибо имею тебя заступником во всей жизни моей, наставником и хранителем, от Бога дарованным мне во веки.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Не оставь в путь шествующей души мой окаянной, которая тебе от Бога передана была непорочной, быть убитой разбойником, святой Ангел; но наставь ее на путь покаяния.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Всю оскверненную душу мою лукавыми помыслами и делами представляю тебе: повремени с наказанием, наставник мой, и исцеление мне подай благими помыслами, уклоняющими меня всегда на правую стезю.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Премудрости исполни всех и крепости Божественной, Ипостасная Премудрость Всевышнего, Богородицы ради, с верой взывающих: отцов наших Боже, Благословен Ты!

Ирмос: Царя Небесного, Которого воспевают воинства ангельские, хвалите и превозносите во все века.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

От Бога посланный, укрепи жизнь мою, раба твоего, милосердный Ангел, и не оставь меня во веки.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Ангела милосердного, души моей наставника и хранителя, тебя, преблаженный, воспеваю во веки.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Будь мне покров и защита в день судный всех людей, когда огнем испытаются дела добрые и злые.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Будь мне помощница и утешение, Богородица Приснодева, рабу Твоему, и не оставь меня лишенным быть Твоего покровительства.

Ирмос: Воистину Богородицу Тебя исповедуем, спасенные Тобой, Дева Чистая, с бесплотными сонмами Тебя величая.

Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня!

Помилуй меня, единый Спаситель мой, милостивый и милосердный, и праведных сонма сотвори меня причастником.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Замышлять мне всегда и творить, Господень Ангел, доброе и полезное даруй, сильным яви в немощи и непорочным.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Как имеющий дерзновение к Царю Небесному, Того моли, с прочими бесплотными силами, помиловать меня окаянного.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Многое дерзновение имущая, Дева, к Воплотившемуся из Тебя, избавь меня от уз и прощение мне подай и спасение, молитвами Твоими.

Молитва Ангелу Хранителю.

Святой Ангел, охраняющий окаянную мою душу, отягощенную страстями жизнь! Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержность мою; не дай злому демону подчинить меня воздействием на смертное мое тело; укрепи слабую руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела! Все мне прости, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день; и сохрани меня от всякого искушения вражеского, да никаким грехом не прогневаю Бога; и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и удостоил меня, раба Своего, милости. Аминь.

Молитва Ангелу Хранителю, канон Ангелу Хранителю

В этой статье редакция портала «Православие и мир» предоставляет канон Ангелу Хранителю, полный перечень молитв Ангелу Хранителю, тропарь и богородичен.

Канон Ангелу Хранителю — это особый вид церковной гимнографии, прославляющий гимн, а такая молитва Ангелу Хранителю как тропарь — благодарственная. Прославлять и благодарить Ангелов Божиих — древняя православная традиция. Бог сотворил ангелов прежде, чем мир, в котором мы живем, ангелы совершенны и по молитвам Ангелам Хранителям люди получают защиту и заступничество перед Богом. Ангелы упоминаются как в Ветхом, так и в Новом Завете. Ангелы не нарушают свободу воли человека, но помогают ему бороться со злом. Ангелы — бесплотные духи, увидеть их мы не можем, хотя в Писании Ангелы часто являлись людям, чтобы принести весть от Бога. Григорий Богосолов писал о девяти Ангельских чинах. Читайте в нашем материале о каноне Ангелу Хранителю и других молитвах.

Канон Ангелу Хранителю, молитва Ангелу Хранителю

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10).

Тропарь, глас 6-й

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляемь, получу от Христа Бога велию милость.
Слава, и ныне:

Богородичен

Святая Владычице, Христа Бога нашего Мати, яко всех Творца недоуменно рождшая, моли благость Его всегда, со хранителем моим ангелом, спасти душу мою, страстьми одержимую, и оставление грехов даровати ми.

Канон, глас 8-й

Песнь 1
Поим Господеви, проведшему люди Своя сквозе Чермное море, яко един славно прославися.
Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.
Песнь воспети и восхвалити, Спасе, Твоего раба достойно сподоби, безплотному Aнгелу, наставнику и хранителю моему.
Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави мене, погибающа.
Слава: Ум мой твоею молитвою направи, творити ми Божия повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидети ми злых настави мя, молюся ти.
И ныне: Молися, Девице, о мне, рабе Твоем, ко Благодателю, со хранителем моим Aнгелом, и настави мя творити заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Песнь 3
Ты еси утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, и поет Тя дух мой.
Все помышление мое и душу мою к тебе возложих, хранителю мой; ты от всякия мя напасти вражия избави.
Враг попирает мя, и озлобляет, и поучает всегда творити своя хотения; но ты, наставниче мой, не остави мене погибающа.
Слава: Пети песнь со благодарением и усердием Творцу и Богу даждь ми, и тебе, благому Aнгелу хранителю моему: избавителю мой, изми мя от враг озлобляющих мя.
И ныне: Исцели, Пречистая, моя многонедужныя струпы, яже в души, прожени враги, иже присно борются со мною.

Седален, глас 2-й
От любве душевныя вопию ти, хранителю моея души, всесвятый мой Aнгеле: покрый мя и соблюди от лукаваго ловления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя.
Слава, и ныне: Богородичен:
Богородице безневестная Пречистая, Яже без семени рождши всех Владыку, Того со Aнгелом хранителем моим моли, избавити ми ся всякаго недоумения, и дати умиление и свет души моей и согрешением очищение, Яже едина вскоре заступающи.

Песнь 4
Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.
Моли Человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави мене, но присно в мире житие мое соблюди и подаждь ми спасение необоримое.
Яко заступника и хранителя животу моему прием тя от Бога, Aнгеле, молю тя, святый, от всяких мя бед свободи.
Слава: Мою скверность твоею святынею очисти, хранителю мой, и от части шуия да отлучен буду молитвами твоими и причастник славы явлюся.
И ныне: Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол, Пречистая, но избави мя от них скоро: к Тебе бо единей прибегох.
Песнь 5
Утренююще вопием Ти: Господи, спаси ны; Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не вемы.
Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, Сего умоли от оскорбляющих мя зол избавити.
Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми Aнгеле.
Слава: Спяща мя зле тяготою греховною, яко бдяща сохрани, Aнгеле Божий, и возстави мя на славословие молением твоим.
И ныне: Марие, Госпоже Богородице безневестная, надеждо верных, вражия возношения низложи, поющия же Тя возвесели.
Песнь 6
Ризу ми подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш.
Всяких мя напастей свободи, и от печалей спаси, молюся ти, святый Aнгеле, данный ми от Бога, хранителю мой добрый.
Освети ум мой, блаже, и просвети мя, молюся ти, святый Aнгеле, и мыслити ми полезная всегда настави мя.
Слава: Устави сердце мое от настоящаго мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней.
И ныне: Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.
Кондак, глас 4-й
Явися мне милосерд, святый Aнгеле Господень, хранителю мой, и не отлучайся от мене, сквернаго, но просвети мя светом неприкосновенным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.
Икос
Уничиженную душу мою многими соблазны, ты, святый предстателю, неизреченныя славы небесныя сподоби, и певец с лики безплотных сил Божиих, помилуй мя и сохрани, и помыслы добрыми душу мою просвети, да твоею славою, Aнгеле мой, обогащуся, и низложи зломыслящия мне враги, и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.
Песнь 7
От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.
Милостив буди ми, и умоли Бога, Господень Aнгеле, имею бо тя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованнаго ми во веки.
Не остави в путь шествующия души моея окаянныя убити разбойником, святый Aнгеле, яже ти от Бога предана бысть непорочне; но настави ю на путь покаяния.
Слава: Всю посрамлену душу мою привожду от лукавых ми помысл и дел: но предвари, наставниче мой, и исцеление ми подаждь благих помысл, уклоняти ми ся всегда на правыя стези.
И ныне: Премудрости исполни всех и крепости Божественныя, Ипостасная Премудросте Вышняго, Богородицы ради, верою вопиющих: отец наших Боже, благословен еси.
Песнь 8
Царя Небеснаго, Егоже поют вои ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.
От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий Aнгеле, и не остави мене во веки.
Ангела тя суща блага, души моея наставника и хранителя, преблаженне, воспеваю во веки.
Слава: Буди ми покров и забрало в день испытания всех человек, воньже огнем искушаются дела благая же и злая.
И ныне: Буди ми помощница и тишина, Богородице Приснодево, рабу Твоему, и не остави мене лишена быти Твоего владычества.
Песнь 9
Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с безплотными лики Тя величающе.
Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.
Помилуй мя, едине Спасе мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных ликов сотвори мя причастника.
Мыслити ми присно и творити, Господень Aнгеле, благая и полезная даруй, яко сильна яви в немощи и непорочна.
Слава: Яко имея дерзновение к Царю Небесному, Того моли, с прочими безплотными, помиловати мя, окаяннаго.
И ныне: Много дерзновение имущи, Дево, к Воплощшемуся из Тебе, преложи мя от уз и разрешение ми подаждь и спасение, молитвами Твоими.
Молитва к Aнгелу Xранителю
Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святаго крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Читать еще:  Святая мученица таисия. Именины таисии в православной церкви

* Тропарь Иисусу Христу только в первой и девятой песнях канона.

Молитва Ангелу Хранителю

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от Святаго Крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Утренняя молитва Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Вечерняя молитва Ангелу Хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Источники:

http://www.molitvoslov.com/text5.htm
http://ispowed-prichastie.ru/tri-kanona-ko-prichastiyu/kanon-angelu-xranitelyu-na-russkom-yazyke/
http://www.pravmir.ru/kanon-i-molitva-angelu-xranitelyu/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему: