Канон молебный ангелу хранителю на русском языке. Покаянный канон богородице и ангелу хранителю

Канон Ангелу Хранителю

Тропарь, глас 6

Ангеле Божий, храни́телю мой святы́й, живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га, ум мой утверди́ во и́стиннем пути́, и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́, да тобо́ю направля́емь, получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен

Свя́тая Влады́чице, Христ́а Бо́га на́шего Ма́ти, я́ко всех Творца́ недоуме́нно ро́ждшая, моли́ бла́гость Его́ всегда́, со храни́телем мои́м а́нгелом, спасти́ ду́шу мою́, страстьми́ одержи́мую, и оставле́ние грехо́в дарова́ти ми.

Канон, глас 8

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Иисусу: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному а́нгелу, наста́внику и храни́телю моему́.

Припев: Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благода́телю, со храни́телем мои́м а́нгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты еси́ свет омраче́нных, и пое́т Тя дух мой.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мой; ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Враг попира́ет мя, и озлобл́яет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви мене́ погиба́юща.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пе́ти песнь со благодаре́нием и усе́рдием Творцу́ и Бо́гу даждь ми, и тебе́, благо́му а́нгелу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души́, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю.

Седален, глас 2

От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой а́нгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен

Богоро́дице безневе́стная Пречи́стая, Яже без се́мене ро́ждши всех Влады́ку, Того́ со а́нгелом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й и согреше́нием очище́ние, Яже еди́на вско́ре заступа́ющи.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́ и пода́ждь ми спасе́ние необори́мое.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Яко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́га, а́нгеле, молю́ тя, святы́й, от вся́ких мя бед свободи́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми и прича́стник сла́вы явлю́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Недоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пречи́стая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебе́ бо еди́ней прибего́х.

Песнь 5

Ирмо́с: Утренююще вопие́м Ти: Го́споди, спаси́ ны; Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Святый а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Яко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, храни́телю мой святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́га да́нный ми а́нгеле.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною, я́ко бдя́ща сохрани́, а́нгеле Бо́жий, и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мари́е, Госпоже́ Богоро́дице Безневе́стная, наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́.

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу ми пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти, святы́й а́нгеле, да́нный ми от Бо́га, храни́телю мой до́брый.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Освети́ ум мой, бла́же, и просвети́ мя, молю́ся ти, святы́й а́нгеле, и мы́слити ми поле́зная всегда́ наста́ви мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укрепи́ мя во благи́х, храни́телю мой, и наста́ви мя чу́дно к тишине́ живо́тней.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.

Кондак, глас 4

Яви́ся мне милосе́рд, святы́й а́нгеле Госпо́день, храни́телю мой, и не отлуча́йся от мене́, скве́рнаго, но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Икос

Уничиже́нную ду́шу мою́ мно́гими собла́зны, ты, святы́й предста́телю, неизрече́нныя сла́вы небе́сныя сподо́би, и певе́ц с ли́ки безпло́тных сил Бо́жиих, поми́луй мя и сохрани́, и по́мыслы до́брыми ду́шу мою́ просвети́, да твое́ю сла́вою, а́нгеле мой, обогащу́ся, и низложи́ зломы́слящия мне враги́, и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ми́лостив бу́ди ми, и умоли́ Бо́га, Госпо́день а́нгеле, име́ю бо тя засту́пника во всем животе́ мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га дарова́ннаго ми во ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Не оста́ви в путь ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й а́нгеле, я́же ти от Бо́га предана́ бысть непоро́чне; но наста́ви ю́ на путь покая́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всю посра́млену ду́шу мою́ привожду́ от лука́вых ми по́мысл и дел: но предвари́, наста́вниче мой, и исцеле́ние ми пода́ждь благи́х по́мысл, уклоня́ти ми ся всегда́ на пра́выя стези́.

Читать еще:  Рисунок талисман для денег. Талисман денежный своими руками

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прему́дрости испо́лни всех и кре́пости Боже́ственныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, ве́рою вопию́щих: отец на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

От Бо́га по́сланный, утверди́ живо́т мой, раба́ твоего́, преблаги́й а́нгеле, и не оста́ви мене́ во ве́ки.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ангела тя су́ща бла́га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблаже́нне, воспева́ю во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бу́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех челове́к, во́ньже огне́м искуша́ются дела́ блага́я же и зла́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́ Твоему́, и не оста́ви мене́ лише́на бы́ти Твоего́ влады́чества.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Иисусу: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя.

Поми́луй мя, еди́не Спа́се мой, я́ко ми́лостив еси́ и милосе́рд, и пра́ведных лико́в сотвори́ мя прича́стника.

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпо́день а́нгеле, блага́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́ в не́мощи и непоро́чна.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Яко име́я дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя окая́ннаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мно́го дерзнове́ние иму́щи, Де́во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, преложи́ мя от уз и разреше́ние ми пода́ждь и спасе́ние, моли́твами Твои́ми.

Молитва к ангелу хранителю

Святы́й а́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.

Ангеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния, аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злым обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием, и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, а́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имя), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Канон Ангелу-Хранителю на русском языке

Ангел Божий, хранитель мой святой, жизнь мою храни в страхе Божием, ум мой утверди на истинном пути, и к любви возвышенной возбуди душу мою; да тобой направляем, получу от Христа Бога великую милость.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь:

Святая Владычица, Христа Бога нашего Мать, всех Творца чудесно родившая, моли всегда Его, Вседобрейшего, с хранителем моим Ангелом, спасти душу мою, страстями объятую, и оставление грехов даровать мне.

Ирмос: Поем Господу, проведшему людей Своих через Красное море, единому достославному.

Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня!

Спаситель, удостой Твоего раба песнь воспеть и восхвалить бесплотного Ангела, наставника и хранителя моего.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Одинокий в неразумии и в лености ныне лежу, наставник мой и хранитель, не оставь меня погибающего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Ум мой твоей молитвой направь творить Божии повеления, да получу от Бога оставление грехов, и ненавидеть зло наставь меня, молюсь тебе.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Молись, Дева, о мне, рабе Твоем, Благодетелю, с хранителем моим Ангелом, и наставь меня исполнять заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Ирмос: Ты есть утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты есть свет омраченных, и воспевает Тебя дух мой.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Все помышление мое и душу мою к тебе возношу, хранитель мой; ты от всякой меня напасти вражьей избавь.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Враг поносит меня и озлобляет, и поучает всегда творить свои желания; но ты, наставник мой, не оставь меня погибающего.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Петь песнь с благодарением и усердием Творцу и Богу и тебе, милосердному Ангелу хранителю моему, сподоби меня: избавитель мой, избавь меня от врагов, терзающих меня.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Исцели, Пречистая, мои многочисленные язвы душевные, прогони врагов, всегда борющихся со мною.

От любви душевной взываю к тебе, хранитель моей души, всесвятый мой Ангел: укрой меня и сохрани от лукавых коварств навсегда, и к жизни направь небесной, вразумляя и просвещая и укрепляя меня.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь:

Богородица безбрачная Пречистая, без зачатия родившая всех Владыку, Его c Ангелом хранителем моим моли, избавить меня всякого недоумения, и дать умиление и свет душе моей и согрешениям очищение, Единая немедлящая заступница.

Ирмос: Услышав, Господи, о таинстве Твоего промышления, я вник в дела Твои, и прославляю Твое Божество.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Моли Человеколюбца Бога ты, хранитель мой, и не оставь мене, но всегда во спокойствии жизнь мою сохрани и подай ми спасение необоримое.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Как заступника и хранителя жизни моей приняв тебя от Бога, Ангел, молю тебя, святой, от всяких меня невзгод избавь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Мою скверность твоей святыней очисти, хранитель мой, да от лукавых наущений отлучен буду молитвами твоими и причастником славы явлюсь.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Затруднения сопровождают меня от окруживших меня бед, Пречистая, избавь меня от них скорее: к Тебе единой прибегаю.

Ирмос: С рассвета взываем к Тебе: Господи, спаси нас; Ты ведь Бог наш, кроме Тебя иного не исповедуем.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Читать еще:  К чему испытывать страх во сне? К чему снится испытывать страх.

Имеющий дерзновение обращаться к Богу, хранитель мой святой, Его умоли от оскорбляющих меня бед избавить.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Свет сияющий, ярко освети душу мою, наставник мой и хранитель, от Бога данный мне Ангел.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Спящего меня в бедах и тягости греховной, бодрствующим сохрани, Ангел Божий, и восставь меня на славословие молением твоим.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Мария, Госпожа Богородица безбрачная, надежда верных, вражьи угрозы низложи, поющих же Тебя возвесели.

Ирмос: Ризу мне дай светлую, одевающийся светом как ризою, многомилостивый Христе Боже наш.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

От всяких меня напастей избавь, и от печалей спаси, молюсь тебе, святой Ангел, данный мне от Бога, хранитель мой добрый.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Освети ум мой, милосердный, и просвети меня, молюсь тебе, святой Ангел, и думать о полезном всегда наставь меня.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Охрани сердце мое от нынешнего смятения, и бодрствовать укрепи меня в доброте, хранитель мой, и наставь меня чудесно к спокойной жизни.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Слово Божие в Тебя вселилось, Богородица, и людям Тобой показало небесную лестницу спасения; Тобою к нам Вышний нисшел.

Будь ко мне милосерден, святой Ангел Господень, хранитель мой, и не отлучайся от меня грешного, но просвети меня светом чудесным и сотвори меня достойным Царства Небесного.

Униженную многими соблазнами душу мою, ты, святой ходатай, неизреченной славы небесной удостой, и певец с сонмом бесплотных сил Божиих, помилуй меня и сохрани, и помыслами добрыми душу мою просвети, да твоей славой, Ангел мой, обогащусь; и низложи замышляющих зло на меня врагов, и сотвори меня достойным Царства Небесного.

Ирмос: Из Иудеи пришедшие отроки, в Вавилоне некогда своей верой в Троицу пламя печи попрали, воспевая: отцов Боже, Благословен Ты!

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Милостив будь мне и умоли Бога, Господень Ангел, ибо имею тебя заступником во всей жизни моей, наставником и хранителем, от Бога дарованным мне во веки.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Не оставь в путь шествующей души мой окаянной, которая тебе от Бога передана была непорочной, быть убитой разбойником, святой Ангел; но наставь ее на путь покаяния.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Всю оскверненную душу мою лукавыми помыслами и делами представляю тебе: повремени с наказанием, наставник мой, и исцеление мне подай благими помыслами, уклоняющими меня всегда на правую стезю.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Премудрости исполни всех и крепости Божественной, Ипостасная Премудрость Всевышнего, Богородицы ради, с верой взывающих: отцов наших Боже, Благословен Ты!

Ирмос: Царя Небесного, Которого воспевают воинства ангельские, хвалите и превозносите во все века.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

От Бога посланный, укрепи жизнь мою, раба твоего, милосердный Ангел, и не оставь меня во веки.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Ангела милосердного, души моей наставника и хранителя, тебя, преблаженный, воспеваю во веки.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Будь мне покров и защита в день судный всех людей, когда огнем испытаются дела добрые и злые.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Будь мне помощница и утешение, Богородица Приснодева, рабу Твоему, и не оставь меня лишенным быть Твоего покровительства.

Ирмос: Воистину Богородицу Тебя исповедуем, спасенные Тобой, Дева Чистая, с бесплотными сонмами Тебя величая.

Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня!

Помилуй меня, единый Спаситель мой, милостивый и милосердный, и праведных сонма сотвори меня причастником.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне!

Замышлять мне всегда и творить, Господень Ангел, доброе и полезное даруй, сильным яви в немощи и непорочным.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Как имеющий дерзновение к Царю Небесному, Того моли, с прочими бесплотными силами, помиловать меня окаянного.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь: Многое дерзновение имущая, Дева, к Воплотившемуся из Тебя, избавь меня от уз и прощение мне подай и спасение, молитвами Твоими.

Молитва Ангелу Хранителю.

Святой Ангел, охраняющий окаянную мою душу, отягощенную страстями жизнь! Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержность мою; не дай злому демону подчинить меня воздействием на смертное мое тело; укрепи слабую руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела! Все мне прости, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день; и сохрани меня от всякого искушения вражеского, да никаким грехом не прогневаю Бога; и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и удостоил меня, раба Своего, милости. Аминь.

Канон Ангелу Хранителю

Канон Ангелу Хранителю

Тропарь

Ангел Божий, хранитель мой святой, жизнь мою соблюди в страхе пред Христом Богом, ум мой утверди на истинном пути, и любовью к небесному воспламени душу мою, чтобы, тобою направляемый, получил я от Христа Бога великую милость.

Богородичен

Святая Владычица, Христа Бога нашего Матерь, всех Творца непостижимо родившая, моли благость Его всегда, со хранителем моим Ангелом, спасти душу мою, страстями одержимую, и прощение грехов даровать мне.

Песнь 1

Ирмос: Воспоем Господу, проведшему народ Свой через Чермное море, ибо Он один славно прославился.

Господь Иисус Христос, Бог мой, помилуй меня.

Песнь воспеть и возгласить хвалу достойно сподоби Твоего раба, Спаситель, бесплотному Ангелу, наставнику и хранителю моему.

Припев: Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Ныне я в неразумии и в лености одиноко лежу; наставник мой и хранитель, не оставь меня, погибающего.

Слава: Ум мой твоею молитвою направь, чтобы исполнял я Божии повеления и получил от Бога прощение грехов, и ненавидеть зло научи меня, молюсь тебе.

И ныне: Молись, Дева, о мне, рабе Твоем, ко Благодетелю вместе с моим Ангелом-хранителем, и наставь меня исполнять заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Песнь 3

Ирмос: Ты – утверждение прибегающих к Тебе, Господи, Ты – свет омраченным, и Тебя воспевает дух мой.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Все помышление мое и душу мою я к тебе устремил, хранитель мой, ты от всякой напасти вражеской меня избавь.

Враг попирает меня, и угнетает, и учит всегда исполнять свои желания; но ты, наставник мой, не оставь меня, погибающего.

Читать еще:  Молитва перед вождением автомобиля для начинающих водителей. Молитва для водителя николаю

Слава: Воспевать мне даруй песнь с благодарностью и усердием Творцу и Богу и тебе, благому Ангелу, хранителю моему; избавитель мой, исторгни меня от врагов, угнетающих меня.

И ныне: Исцели, Пречистая, болезненные язвы моей души; прогони врагов, которые все время борются со мною.

Седален

От любви душевной взываю тебе, хранитель моей души, всесвятой мой Ангел: защищай и сохраняй меня от уловок лукавого всегда и направь к жизни небесной, вразумляя, и просвещая, и укрепляя меня.

Слава, и ныне, Богородичен: Богородица непорочная, Пречистая, без семени родившая всех Владыку, Его вместе с Ангелом-хранителем моим моли избавить меня от всякого сомнения и даровать раскаяние и свет душе моей, и от согрешений очищение, — Ты, одна защиту скоро подающая!

Песнь 4

Ирмос: Услышал я, Господи, о таинстве Твоего промысла, уразумел дела Твои и прославил Твоё Божество.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Моли человеколюбца Бога, ты, хранитель мой, и не оставь меня, но всегда в мире жизнь мою сохраняй и подай мне спасение нерушимое.

Как заступника и хранителя жизни моей принял я тебя от Бога, Ангел; молю тебя, святой, от всяких бед меня освободи!

Слава: Мою скверну твоею святынею очисти, хранитель мой, и от участи стоящих слева да избавлен буду молитвами твоими, и причастником славы явлюсь.

И ныне: В недоумении я пребываю от окруживших меня зол, Пречистая, но избавь меня от них скоро: ибо к Тебе одной я прибегаю.

Песнь 5

Ирмос: С рассвета возглашаем Тебе, Господи: «Спаси нас, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя мы иного не знаем!»

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Ты имеешь дерзновение к Богу, хранитель мой святой, умоли Его от гнетущих зол меня избавить.

Свет сияющий, светло просвети душу мою, наставник мой и хранитель, от Бога данный мне Ангел.

Слава: Крепко спящего во зле от тяжести грехов пробуди меня, Ангел Божий, и воздвигни на славословие молением Твоим.

И ныне: Мария, Госпожа Богородица непорочная, надежда верных, врагов превозносящихся победи, а поющих Тебя возвесели.

Песнь 6

Ирмос: Ризу мне даруй светлую, одевающийся светом как одеждою многомилостивый Христос Бог наш!

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

От всяких напастей меня спаси и от печалей освободи, молю тебя, святой Ангел, данный мне от Бога, хранитель мой добрый.

Освети ум мой и просвети меня, благой, молю тебя, святой Ангел, и мыслить о полезном мне всегда наставляй меня.

Слава: Удержи сердце мое от нынешнего смятения и бодрствовать в благих делах меня укрепи, хранитель мой, и направь меня дивно к тишине животворной.

И ныне: Слово Божие в Тебя вселилось, Богородица, и людям явило Тебя небесной лестницей: ибо Тобою Всевышний сошел к нам.

Кондак

Умилосердись надо мною, святой Ангел Господень, хранитель мой, и не отлучайся от меня скверного; но просвети меня светом неприступным и соделай достойным Царства Небесного.

Икос

Душу мою, униженную среди множества соблазнов, ты, святой заступник и певец с сонмами бесплотных Сил Божиих, неизреченной славы небесной удостой, помилуй меня и сохрани, и помыслами добрыми душу мою просвети, дабы я Твоею славою, Ангел мой, обогатился, и низложи злоумышляющих против меня врагов, и соделай меня достойным Царства Небесного.

Песнь 7

Ирмос: Из Иудеи пришедшие юноши в Вавилоне некогда верою в Троицу победили пламя печи, воспевая: «Бог отцов наших, Ты благословен!»

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Милостив будь ко мне и умоли Бога, Господень Ангел: ибо я имею тебя заступником все время жизни моей, наставником и хранителем, от Бога дарованным мне навеки.

Не допусти, святой Ангел, чтобы душу мою окаянную, врученную тебе от Бога непорочной, на пути убили разбойники, но направь ее на путь покаяния.

Слава: Душа моя вся посрамлена от лукавых моих помыслов и дел, но скоро предстань, наставник мой, и исцеление мне подай, чтобы благими помыслами я уклонялся всегда на правые пути.

И ныне: Премудростью исполни и крепостью божественной, ипостасная Премудрость Всевышнего, по молитвам Богородицы, всех с верою взывающих: «Отцов наших Бог, Ты благословен!»

Песнь 8

Ирмос: Царя небесного, Которого воспевают воинства Ангелов, хвалите и превозносите во все века.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

От Бога посланный, утверди жизнь мою, раба твоего, преблагой Ангел, и не оставь меня вовеки.

Ангела поистине благого, души моей наставника и хранителя, тебя, преблаженный, воспеваю вовеки.

Слава: Будь мне покровом и защитой в день испытания всех людей, когда огнем будут испытаны дела добрые и злые.

И ныне: Будь помощницей и тишиной, Богородица Приснодева, мне, рабу Твоему, и не допусти меня лишиться Твоего покровительства.

Песнь 9

Ирмос: Истинно Богородицей Тебя исповедуем мы, спасенные Тобою, Дева чистая, с сонмами бесплотных Тебя величая.

Господь Иисус Христос, Бог мой, помилуй меня.

Помилуй меня, единственный Спаситель мой, ибо Ты милостив и милосерд, и сопричти меня к сонмам праведников.

Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога о мне.

Мыслить и творить всегда доброе и полезное научи меня, Господень Ангел, и яви меня сильным в немощи и непорочным.

Слава: Имея дерзновение к Царю Небесному, с прочими бесплотными силами моли Его помиловать меня, окаянного.

И ныне: Великое дерзновение имея, Дева, к Воплотившемуся от Тебя, освободи меня от уз и избавление мне подай и спасение молитвами Твоими.

Молитва святому Ангелу-хранителю

Ангел Христов святой, к тебе припадая, молюсь, хранитель мой святой, приставленный от святого крещения ко мне грешному для хранения моих души и тела! Я своею леностью и своим злым нравом прогневал тебя, чистейшего и светлого, и отогнал тебя от себя всевозможными постыдными делами: ложью, клеветою, завистью, осуждением, гневом, непокорностью, ненавистью к братьям своим и злопамятством, сребролюбием, скупостью, прелюбодеянием, объедением ненасытным, пьянством, многословием, злыми и лукавыми помыслами, стремясь по своей воле ко всякому плотскому вожделению. О злое мое стремление к тому, чего и скоты неразумные не творят! И как же сможешь ты взглянуть на меня или приблизиться ко мне? Какими очами, Ангел Христов, посмотришь на меня, запутавшегося злосчастно в гнусных делах? И как еще смогу я просить о прощении горьких и злых и лукавых моих деяний, в которые впадаю во все дни и ночи и на всякий час? Но молюсь, припадая к тебе, хранитель мой святой, умилосердись надо мною грешным и недостойным рабом твоим (имя), будь мне помощником и заступником против злого моего противника святыми твоими молитвами, и Царства Божия причастником меня соделай со всеми святыми вовеки. Аминь.

Источники:

http://www.molitvoslov.com/text5.htm
http://ispowed-prichastie.ru/tri-kanona-ko-prichastiyu/kanon-angelu-xranitelyu-na-russkom-yazyke/
http://religion.wikireading.ru/11672

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector